Fattigdomskonferansen 2010: Skatt og utvikling

Hvert år føres store beløp - større enn den samlede bistanden - ulovlig ut av utviklingsland. Dermed unndras beskatning.

I de fleste OECD-land utgjør skatteinntektene 35-45 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). I store deler av Afrika sør for Sahara er andelen på under 15 prosent. Med så lav skatteandel, går landene glipp av store inntekter. Samtidig antas det at store beløp - større volum enn den samlede bistanden - føres ulovlig ut av utviklingsland hvert år og dermed unndras beskatning.

Presentasjoner

Taxation in Africa: Myths, facts and challenges / Odd-Helge Fjeldstad, Senior Researcher, Chr. Michelsen Institute

Taxation in Ghana: Social contract or social punishment? / Rebecca Dottey, Policy and Programmes Manager, Christian Aid, Ghana

Role of Taxation in State building and Good governance - The Rwandan experience / Mary Baine, Commissioner General, Rwanda Revenue Authority

Mining, taxation and development in Africa: «The case of Zambia» / Olav Lundstøl, First Secretary, The Norwegian Embassy in Tanzania

Resource taxation and revenue generation in developing countries / Petter Nore, Director, Energy Department, Norad

Om konferansen

Flere av landene med lave skatteinntekter er fortsatt avhengige av bistand etter tiår med store finansielle overføringer. Betyr det at bistand virker som en sovepute for myndighetene? Fører bistanden til økt bistandsavhengighet og dårligere styresett fordi politikerne ikke trenger å utvikle gode skattesystemer?

Er det mulig å argumentere for norsk skattefinansieret bistand, hvis ikke lederne i utviklingslandene viser vilje til økt skatteinnkreving lokalt?

Hvordan har noen land sør for Sahara lykkes med å innføre bedre skattesystemer? Hva kan Norge og andre givere gjøre for å bidra til bedre skattesystemer i fattige land? Dette er spørsmål vi ønsker å sette søkelys på med årets fattigdomskonferanse. 

Professor Paul Collier fra Oxford University er hovedtaler på konferansen.

I tillegg blir det innledninger, diskusjonsgrupper og intervjuer med: 

  • Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
  • Statssekretær Ingrid Fiskaa
  • Rwandas skattedirektør Mary Baine
  • Seniorforsker Odd-Helge Fjeldstad, Christian Michelsens Institutt
  • Policy and Programme Manager Rebecca Dottey, Christian Aid, Ghana
  • Direktør John Christensen, internasjonalt sekretariat,Tax Justice Network
  • Landøkonom Olav Lundstøl, Den norske ambassaden i Tanzania
  • Avdelingsdirektør Petter Nore, Norad
Publisert 16.03.2015
Sist oppdatert 16.03.2015