Ungdommer i Radio Mosambik lager daglig programmer for, av og med ungdom .
Kampen mot barneekteskap i Mosambik
Ungdommene i Radio Mosambik lager daglig programmer for, av og med ungdom – denne gangen er temaet kampen mot barneekteskap, noe annenhver jente i Mosambik blir utsatt for.

Skolen er redningen

Halvparten av alle jenter i Mosambik gifter seg før de fyller 18 år. På verdensbasis vil 142 millioner jenter gifte seg før de er 18 det neste tiåret.

Å gifte seg før man blir voksen fører jentene inn i en dårlig spiral. Jenter som gifter seg i tenårene slutter ofte på skolen, gjerne før de begynner på ungdomstrinnet.

Jentene får ikke tid til en utdannelse som kan gi dem en jobb eller en mulighet til å skape seg en jobb senere i livet.

Skole viktigst

Albino Francesco i The Civil Society Child Rights Forum (ROSC) jobber sammen med Unicef i Mosambik for å bekjempe barneekteskap. Det viktigste de gjør er å jobbe for at jentene fortsetter i skolen, sier Francesco.

– Vi må jobbe for at jentene og familiene deres lærer hvilke rettigheter de har og hva det vil si for hennes framtid at hun får bli i skolen og slippe å gifte seg så tidlig.

- En munn mindre å mette

Rosa Nascimento er Guvernør i Changara, en landlig kommune i delstaten Tete, nordøst i Mosambik. I Tete er det mange jenter som gifter seg før de fyller 18 år.

– Barneekteskap er dessverre en tradisjon her. Derfor må vi jobbe med familiene og med de tradisjonelle og religiøse lederne og fortelle dem hvorfor jenter ikke skal giftes bort, men heller få fortsette i skolen, sier Nascimento.

Hun understreker at det ofte er kombinasjonen fattigdom og tradisjon som fører til mange barneekteskap.

– Mange familier er svært fattige her, og om de får giftet bort en av jentene sine betyr det en munn mindre å mette, samtidig som de får brudepris for henne.

Kampen mot barneekteskap kan føre fram

Unicef, Plan og andre organisasjoner har jobbet mot barneekteskap en stund.

Det er et prosentvis fall i antall barn som giftes bort. Men med befolkningsveksten så kan vi risikere at er det omtrent like mange eller flere jenter som i praksis blir utsatt for denne skikken.

Arbeidet mot barneekteskap får nå oppmerksomhet verden rundt. I 2014 ble jentetoppmøtet «Girl Summit» avholdt i London og FN-resolusjonen mot barne- og tvangsekteskap ble vedtatt i FN.

- Heldigvis er det lyspunkter i arbeidet mot barneekteskap her i Mosambik også, sier Francesco.

Bare de siste årene har det blitt mye mer oppmerksomhet rundt det at barneekteskap er et problem i Mosambik. Mange jobber med holdningsskapende arbeid for å opplyse jentene selv og deres familier om ulempene ved å gifte seg tidlig.

«The Child to Child Media network» (CCMN) er et av de vellykkede prosjektene som får støtte av Unicef i Mosambik. Det gir barn og ungdom muligheten til å lage programmer i radio og TV som sendes over hele landet. Ett av temaene de ofte tar opp i sine programmer er nettopp barneekteskap.

- Vi håper og tror at ved å fortsette presset på myndigheter og foreldre, så vil vi til slutt bryte den negative sirkelen som barneekteskap fører til, avslutter Francesco.

Jenter som bestemmer over eget liv og har fått utdannelse, er en byggestein i et godt samfunn.

Tenåringsjenter i Changara i Mosambik, som går på ungdomskolen
Disse tenåringsjentene i Changara i Mosambik går på ungdomskolen. Så lenge de fortsetter å gå på skole, har de en større mulighet til å slippe å gifte seg før de fyller 18 år.
Foto: Marte Lid/Norad
Publisert 20.11.2015
Sist oppdatert 20.11.2015