Ni av ti barn begynner på skole

Jenepha Phiri er en av dem. 13-åringen fra Zambia liker å gå på skolen fordi det vil påvirke hvordan fremtiden hennes blir.

Aldri før har så mange barn begynt på skolen. Utfordringene nå er at mange barn ikke gjennomfører skolegangen. Noen slutter for tidlig. Andre lærer for lite. Bare i Afrika finnes det 128 millioner barneskoleelever. Redd Barna anslår at bare halvparten av dem lærer å lese, skrive og regne skikkelig.

Ray Primary School in Eastern Province in Zambia
Nye klasserom er bygget på Ray skole.
Foto: Marte Lid/Norad

Fra brakke til offentlig skole

For store klasser, dårlige og for få lærere, gammeldagse undervisningsmetoder og dårlig utstyrte skoler har noe av skylda.

Jenepha går i 7. klasse på Ray grunnskole øst i Zambia. Her samarbeider utdanningsmyndighetene og Unicef for å gjøre skolen bedre. Og resultatene synes godt. I 1999 bestod skolen av en enkelt brakke som foreldrene til elevene hadde bygget selv. I løpet av de ti siste årene er det blitt bygget nye, gode klasserom, hus til lærerne, og egne toaletter for gutter og jenter på alle klassetrinn.

- Jeg liker denne skolen. Lærerne underviser på en god måte, forteller Jenepha.

Ray skole i Eastern Province i Zambia
Mangel på separate toaletter til jenter og gutter kan være årsak til at noen jenter ikke går på skole.
Foto: Marte Lid/Norad

Bedre lærere

Skolen er ikke bare blitt pusset opp etter at den ble offentlig i 2004, og Unicef ble involvert. Unicef har utviklet et skoleprogram som heter «Child Friendly Schools» . Programmet skal sørge for at det er godt læringsmiljø på skolene, og at lærerne som underviser er kvalifiserte. Jenephas skole er en av skolene som er valgt ut til å bli en såkalt «barnevennlig» skole.

Skoleledelsen og lærerne har fått pedagogisk opplæring, som fokuserer på undervisning på lokale språk og hvordan de kan hjelpe jentene spesielt med å fullføre utdannelsen sin.

- Jeg ser en veldig stor forskjell. Elevene på skolen er ivrige. Det har skjedd en stor forandring, forteller læreren til Jenepha.

Alick Epsons Phiri underviser i engelsk, og elevene svarer gjerne. De bruker språket forteller han fornøyd, før han slår fast:

- Læring finner sted her.

Det er ikke bare noe han sier. Tallene er tydelige. For fem år siden var det bare fire av ti som sto til eksamen i sjuende klasse på skolen. Nå kan 95 prosent av sjuendeklassingene ved Ray skole ta i mot eksamensbeviset fra skolen.

Ray grunnskole i Eastern Province i Zambia
På Ray skole får elevene gratis syvårig skolegang.
Foto: Marte Lid/Norad

Tett samarbeid

Et godt samarbeid mellom foreldre og skole er helt sentralt for at barn skal fullføre skolegangen.

- Man må ha utdannelse for å få et godt liv. Uten utdanning går det ikke bra, sier faren til Jenepha.

Han har aldri gått på skole, men jobber hardt for at barna skal få denne muligheten. Foreldrene til barna på Ray skole stiller fortsatt opp på dugnad når det trengs, og snart står en ny førskole klar.

- Selv når barna våre reiser ut, så vil det gå bra med dem. De har kunnskapen med seg, avslutter Sinikana Phiri.

De siste tjue årene har verden samarbeidet for at alle barn skal få begynne på skole. Det har gitt resultater. Nå går ni av ti barn i utviklingsland på skolen. Norsk bistand har bidratt til flere og bedre lærere, nye skoler og jobbet for at utviklingslandene skal bruke mer av sine egne penger på gratis skole for alle.

Jenepha Phiri på Ray grunnskole i Zambia
Jenepha liker matematikk (hun er en av de - om ikke den - beste på hele skolen), og vil gjerne bli pilot.
Foto: Marte Lid/Norad
Publisert 13.11.2013
Sist oppdatert 16.02.2015