Mødrenes gode hjelpere

Sakunat Mubin har hatt flere vanskelige hjemmefødsler. Hadde hun ikke kommet til sykehuset da datteren Esana meldte sin ankomst, er det slett ikke sikkert at det ville gått bra.

Kvinnen som fikk henne på sykehus, kalles en asha. De går til fots fra landsby til landsby og sørger for at så mange som mulig føder på sykehuset og ikke hjemme. Ashaene undersøker gravide og besøker de nybakte mødrene.

- Vi klarer å redde mange kvinner og barn. En fullt utstyrt ambulanse er på plass slik at mor og barn kan komme på sykehus. En gang var det komplikasjoner under en fødsel og da ble moren umiddelbart fraktet til sykehus, forteller asha Sudesh Kumari.

Ashaene går til fots fra landsby til landsby og sørger for at så mange som mulig føder på sykehuset og ikke hjemme. De undersøker gravide og besøker de nybakte mødrene.

Asha Kumari er på besøk hos Mubin, som akkurat er kommet hjem til landsbyen Balaha fra sykehuset. Kumari har med en liten pengepremie fordi den nyfødte er jente, men for moren er det omsorgen og de gode rådene fra ashaen som er aller viktigst.

- Jeg får innkalling til vaksinasjon av barnet mitt. Hun blir veid og får forskjellige vaksiner. Det er en full undersøkelse av henne, forteller Mubin.

Norsk-indisk samarbeid

De første 24 timene er de farligste i et barns liv. For en kommende mor kan fødselen være livstruende. I India dør halvannen million barn hvert år. De fleste dør av årsaker som enkelt kan forhindres.

Siden 2006 har India og Norge samarbeidet for å nå FNs tusenårsmål 4 om å redusere barnedødelighet, og etter hvert tusenårsmål 5 om å redusere mødredødelighet.

Samarbeidsprosjektet heter Norway India Partnership Initiativ (NIPI) og støtter den indiske regjeringen i arbeidet med å bedre helsetilbudet for kvinner på landsbygda. NIPI-programmer er etablert i fire indiske delstater.

Flere på sykehus

På et sykehus i byen Alwar i Rajasthan er det barneleger, medisinsk utstyr for de sykeste og kyndig hjelp for mødre og nyfødte.

- Vi har fokusert på å forbedre omsorgen. Å ta vare på både mor og barn, fra hun blir gravid og helt frem til fødselen. Å bistå både mor og barn har vært viktig for å få ned dødstallene, forteller lege S. P Yadav ved District Hospital Alwar, som jobber for NIPI.

Når gravide kvinner kommer hit for å føde, møter de flere gode hjelpere. De rosakledde yashoda’ene er vanlige kvinner som har fått opplæring for å hjelpe de fødende med informasjon om barnestell, kosthold, vaksiner og kanskje viktigst av alt – amming.

Lege Yadav forteller at tidligere var det knapt ti til femten prosent av de nyfødte babyene i denne delstaten som ble ammet i løpet av livets første time. Nå starter 95 til 100 prosent av mødrene ammingen i løpet av den første timen, som er i tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF.

- Så i dag blir nesten alle nyfødte lagt til brystet innen den første timen etter fødsel. Og vaksineringen av nyfødte er nesten oppe i 100 prosent, forteller lege Yadav.

Barne- og mødredødelighet

Takket være en internasjonal innsats de siste tiårene overlever i dag flere mødre og barn.

Siden 1990 er barnedødeligheten redusert med 41 prosent. 14.000 færre barn under fem år dør daglig. Likevel døde 6,9 millioner barn under fem år i 2011, de aller fleste av sykdommer som kan forhindres.

Mødredødeligheten er nesten halvert siden 1990. De aller fleste kommer fra utviklingsland. I 46 millioner av 135 millioner fødsler i 2011 hvor barnet var i live da det ble født, fødte mor alene eller uten tilstrekkelig hjelp, viser tall fra FNs tusenårsmålsrapport 2013.

Publisert 11.11.2013
Sist oppdatert 16.02.2015