Hivmedisiner redder liv

Moren til lille Musonda har hiv. Men han er heldigvis ikke blitt smittet ettersom moren har fått medisiner som hindrer smitte under hele svangerskapet.
Møt lille Musonda som er en frisk, fin fyr ettersom moren hans har fått medisiner som har forebygget smitte under og i etterkant av svangerskapet.

Hvert eneste år risikerer 100.000 nyfødte babyer i Zambia å få hiv i fødselsgave. Babyene kan bli smittet av mødrene sine i løpet av svangerskapet, under fødselen eller under amming. Men de siste årene har det skjedd en positiv utvikling. På Chelstone helsestasjon i hovedstaden Lusaka, og mange andre sykehus og helsestasjoner over hele landet, får gravide hivpositive behandling som hindrer at smitten overføres fra mor til barn. 

Mor-barn programmet «Prevention of mother to child transmission» er del av en stor internasjonal satsing som Norge er med å finansiere. 

«Negativ!»

Skanyisiwe Oreen Mwaba og Musonda hjemme på kjøkkenet.
Foto: Marte Lid/Norad

Moren til Musonda, Skanyisiwe Oreen Mwaba, fikk sjokkmeldingen om at hun er hivpositiv da hun gikk gravid. Hun ble testet for hiv da hun var tre måneder på vei, slik som alle andre gravide som kommer til Chelstone helsestasjon. Hun ble satt på antivirale medisiner, ARV, som holder sykdommen i sjakk og beskyttet - og fortsatt beskytter - babyen hennes mot smitte. Så langt ser det ut til at behandlingen har vært en suksess, og at Musonda får en framtid uten hivviruset i blodet.

- Jeg er så utrolig glad for at Musonda ikke er smittet av hiv. Han er heldig som er født nå, for nå er medisinene som hindrer smitte, tilgengelig gratis her, forteller Oreen og sikter til helsestasjonen.

I tillegg til gratis medisiner, får de gravide ved Chelstone helsestasjon tett oppfølging og rådgiving av de ansatte både før og etter fødselen.

Færre dør av aids

Antallet som dør av aids i det sørlige Afrika har sunket med tretti prosent de siste årene. Også antallet som blir smittet har gått ned med en tredjedel, mye takket være den norskstøttede mor-og-barn-satsingen gjennom blant andre Unicef.

- Før visste vi ikke hva mødrene og babyene døde av. Nå tester vi alle gravide for hiv og de får tilbud om medisiner, sier Triscia C. Nyambe ved Chelstone helsestasjon i Lusaka, og legger til at dette er et fantastisk tidspunkt å være jordmor på:

- Siden mor og barn-programmet startet her på helsestasjonen i 2010, har vi ikke fått et eneste barn her som blir født med HIV-smitte, forteller hun.

Om hivsmitte

  • Stadig færre smittes: 2,5 millioner mennesker ble smittet av hiv-viruset i 2011. I 2001 var antallet nysmittede 3,2 milliarder. På verdensbasis er antallet som årlig blir hivsmittet redusert med 700.000 mennesker.
  • Også færre barn smittes. I 2011 ble 330.000 barn smittet, i 2001 var ble 550.000 smittet. På verdensbasis er antallet barn som blir smittet av hivviruset redusert med 220.000 i året.
  • Hiv kan smitte mellom mor og babyer om ikke mor får behandling. Får hun det, er smitten tilnærmet lik null. Gjennom internasjonal innsats er antallet smittede babyer halvert på bare tre-fire år. Dette vil reduseres til nesten null om flere får behandling.

Kilde: UNAIDS

Det globale fondet

  • Det globale fondet for bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose ble etablert i januar 2002 for å mobilisere finansiering for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria i de områdene i verden hvor behovene er størst.
  • Fondet står i dag for to tredjedeler av internasjonal finansiering til bekjempelse av malaria og tuberkulose og en femtedel av finansieringen til bekjempelse av aids.
  • For perioden 2012-2016 har fondet som mål å redde ti millioner liv og forhindre 140-180 millioner nye infeksjoner.
  • Norge har bidratt med 3, 5 milliarder kroner frem til 2013.

Les mer om resultatene fondet bidrar til.

Publisert 01.11.2013
Sist oppdatert 16.02.2015