Informasjonsmøte: Norads forventninger til kunnskapsbruk hos organisasjoner som søker på den årlige søknadsrunden for norske organisasjoner

Norad har styrket fokuset på kunnskap i utviklingssamarbeidet for å sørge for at bistandsmidlene oppnår mest mulig effekt på de målene og i de landene og lokalsamfunnene bistand trengs.

Norad inviterer til et informasjonsmøte for sivilsamfunnsorganisasjoner, for å tydeliggjøre forventinger og krav knyttet til bruk av kunnskap og evalueringer i programmer og prosjekter som mottar tilskudd. Møtet er primært rettet mot utlysningen «Årlig søknadsrunde norske organisasjoner 2025» og mest relevant for organisasjoner som planlegger å søke på denne utlysingen i år.

 

Dato: 28.05.2024

Tid: 09:30 – 10:30

Sted: Norad, Informasjonssenteret 5. etg., Bygdøy allé 2

Møtet er fysisk.

 

Klikk her for å melde deg på.

 

Publisert 08.05.2024
Sist oppdatert 08.05.2024