Sammen med Sverige skal Norge støtte etableringen av en svensk statsgaranti for selskapet Mirova Sunfunder sitt Gigaton Empowerment Fund. Med et tilskudd på 56 millioner kroner bidrar Norge med halvparten av en subsidie, som gjør det mulig for Mirova Sunfunder å finansiere garantipremien. Låneporteføljen er vurdert som risikabel, og garantien har en høy premiekostnad for Mirova Sunfunder. Det er Norad som forvalter utbetalingen.

Fondet skal gi lån til små og mellomstore bedrifter i lavinntektsland som investerer i desentralisert solenergi til husholdninger og bedrifter. Hovedfokuset til fondet er i Afrika sør for Sahara som vil utgjøre 72 prosent av låneporteføljen.

– Mer enn 700 millioner mennesker i fattige land har ikke tilgang til strøm. I tillegg er disse menneskene ofte aller mest sårbare for klimaendringer. Vi må jobbe sammen for å gjøre det enklere å investere i, og bygge ut fornybar energi i utviklingsland, sier Tvinnereim.

Forventede resultater inkluderer energitilgang til minst 2,3 millioner mennesker, 500 000 arbeidsplasser, og minst 3,8 millioner tonn i unngåtte CO2-utslipp. 

– Ved å satse på fornybar energi i utviklingsland bidrar vi til utvikling og bedre sosiale forhold. Bistand spiller en viktig rolle for å utløse private investeringer i utviklingsland. Derfor støtter vi dette prosjektet, sier Mina Karina Weydahl, leder for energiseksjonen i Norad.

Les mer hos SIDA: