Foto: Mahin Mostafa on Unsplash

Norge og Bangladesh – Femti år 1972 – 2022. Hvor går vi videre?

Femti år er et anselig stykke tid. Lenge nok til at mye har skjedd, men likevel kort nok til at mange fremdeles husker tilbake til begynnelsen. I 2022 er det femti år siden Norge anerkjente den nye staten Bangladesh og etablerte diplomatiske – og mange andre – forbindelser.

I anledning jubileet har ambassaden utarbeidet et jubileumsskrift som forteller historien om det mangslungne samarbeidet som har blitt endret, tilpasset og utviklet over tid – i tråd med økonomisk utvikling og skiftende behov i Bangladesh, og nye politiske prioriteringer i Norge. Det er en historie om mange bistandstiltak for helse, for kvinner, for elvetransport, for demokrati, humanitær innsats, og for et mangfoldig samarbeid innen forskning, kultur og sosialt arbeid. Det er også en historie om et voksende næringsengasjement innen telekom, skipsfart, energi og ikke minst klesproduksjon.

Trass i stor geografisk avstand og store forskjeller mellom de to landene, har det vokst fram interessefellesskap og kontaktflater som fortsatt vil endres og utvikles videre. Men hvor går veien – og samarbeidet – videre? Bangladesh er en økende regional maktfaktor, der fattigdommen reduseres, mens klimautfordringene står i kø. Hva kan Norge bidra med, og hva har vi lært? Hvordan kan samarbeidet bli framtidsrettet og til gjensidig nytte?

Sted: Norad / infosenteret, Bygdøy Alle 2, Oslo

Dato: 28. oktober 2022

Tid:  09.30 – 12.00

Program

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og enkel bevertning Norad

10.00 – 10.05 Velkomst ved Eva Bratholm

10.05 – 10.15 Introduksjon, velkomst. Norge – Bangladesh 2022, sett fra Dhaka Ambassadør Espen Rikter-Svendsen

10.15 – 10.30 Norge og Bangladesh, samarbeid i en krevende tid. Statssekretær Erling Rimestad

10.30 – 10.50 Presentasjon av jubileumsskriftet: Fra bistand til handel – med mange personlige engasjementer. Arve Ofstad

11.00 – 11.40 Fremtidig samarbeid: Næringsliv, klima og miljø

  • Næringsliv og digitalisering for utvikling – 25 år i Bangladesh Konserndirektør Rita Skjærvik, Telenor
  • Miljøvennlig skipsgjenvinning i Bangladesh, er det mulig? Camelia Dewan, UiO

11.40 – 11.50 Spørsmål og svar ved Eva Bratholm

11.50 – 12.00 Oppsummering. Hvilke lærdommer fra Bangladesh tar vi med oss i det videre samarbeidet? Direktør Bård Vegar Solhjell, Norad

Påmeldingsfrist: 26.oktober

Klikk her for å melde deg på

Arrangementet strømmes også her: https://www.facebook.com/events/660809235460931/

Eventuelle spørsmål bes rettet til: kristin.thomassen.waeringsaasen@norad.no

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet vil bli streamet og opptaket gjort tilgjengelig i Norads kanaler i etterkant, og at deltakere på møtet vil kunne være synlige. Lenke til strømming av møtet sendes alle deltakere før arrangementet.   

Publisert 10.10.2022
Sist oppdatert 10.10.2022