Foto: Karine Aigner

Langsiktighet i en verden i endring 

Store kriser og brå endringer skaper usikkerhet og utfordrer mulighetene for å jobbe langsiktig i bistanden. Avdeling for evaluering inviterer til debatt om hvordan norsk bistand kan bidra til langsiktig utvikling.
  • Tid: 18. oktober, 9.15-10.15, med frokostservering fra 8.45 
  • Sted: Infosenteret hos Norad, Bygdøy allé 2 

I vår årsrapport for 2021/2022 peker vi på flere faktorer vi anser som nødvendige for å lykkes med bistand; troverdighet, tillit, forutsigbarhet, kompetanse og læring. Ikke minst trekker vi frem langsiktighet som spesielt viktig, særlig i en verden i endring. 

Langsiktighet i bistanden kan ha ulik betydning på tvers av sektorer og kontekst. Det kan innebære å ha stabile økonomiske rammer, men samtidig fleksibilitet til å tilpasse innsatsen ved behov. Endrede politiske prioriteringer, uforutsigbar finansiering og kriser som inntreffer kan utfordre evnen til å arbeide langsiktig. Like fullt kan raske avgjørelser ved endring og i krisesituasjoner få langvarige konsekvenser.  

Langsiktighet kan styrkes gjennom å lære av erfaringer og resultater. Evaluering og kunnskap er derfor vesentlig for å ivareta og styrke evnen til å arbeide langsiktig.  

 

Program:  

8.45-9.15: Frokostservering 

9.15-9.20: Velkommen og innledning, ved Siv Lillestøl, fungerende evalueringsdirektør i Norad 

9.20-9.30: Innledning til debatten: Om langsiktighet i bistanden ved Anita Haslie, seniorrådgiver ved avdeling for evaluering i Norad 

9.30-10.15: Panelsamtale om langsiktighet i bistanden på ulike områder. Ledet av Anita Haslie, seniorrådgiver ved avdeling for evaluering i Norad. Panelet vil bestå av: 

  • Sidsel Bleken, fagdirektør for kvinners rettigheter og likestilling i Utenriksdepartementet
  • Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
  • Sunniva Engh, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo, som har forsket på bistands- og utviklingshistorie
  • Ida Lindkvist, seniorrådgiver i Avdeling for evaluering i Norad og medredaktør for en bok om langsiktighet i evaluering

Møtet er fysisk og strømmes ikke. 

Klikk her for å melde deg på.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med marianne.lyseng@norad.no

 

Velkommen!

 

 

 

Publisert 29.09.2022
Sist oppdatert 29.09.2022