Foto: Espen Røst

Landmøte Somalia

  • Dato og klokkeslett: 26. august klokka 10:00-11:30 (Mingling og kaffe frå 09:30)
  • Påmeldingsfrist: 25. august klokka 09:00
  • Sted: Infosenteret, Norad, Bygdøy Alle 2
  • Tema: Statsbygging

 

Ambassadør og første innleiar: Gunnar Andreas Holm

Innleiar 2: Somalias ambassadør til Belgia, Benelux og EU, H.E. Yonis Yassin Hashi

Innleiar 3: Hassan Aden, Doctoral Researcher at the Peace Research Institute Oslo

Innleiar 4: Ola Hoem, International Organization of Supreme Audit Institutions  Development Initiative (INTOSAI)

 

Formål

Landmøta skal bidra til at deltakarane får og deler oppdatert kunnskap om korleis utviklinga i landet  påverkar eller endrar føresetningane  for utviklingssamarbeidet. 

Gjensidig utveksling av informasjon og auka forståing for det totale omfanget av norske aktørar sitt arbeid i landet med utgangspunkt i  Noreg sine partnerlandsstrategiar og Norad sin årlege statistikk 

Dialog, kunnskap og informasjonsutveksling om det enkelte land skal bidra til at ulike aktørar kjem saman og  samhandlar for relevant og tilpassa  norsk bistand til landet.

Landmøta skal bidra til realisering av mål i Norad sin strategi.

Informasjon om landmøtene vil bli oppdatert.

Meld deg på her

Vel møtt!

Publisert 08.08.2022
Sist oppdatert 08.08.2022