Foto: redcharlie on Unsplash

Landmøte Mosambik

  • Dato og klokkeslett: 18. august klokka 10:00-11:30 (Kaffi, mingling og boller 11.30-12.00)
  • Påmeldingsfrist: 17. august klokka 12:00
  • Sted: Infosenteret, Norad, Bygdøy Alle 2 eller digitalt
  • Tema: Faktorar som hindrar utvikling


Ambassadør og første innleiar: 
Håkon Gram-Johannessen

Innleiar 2: Finn Tarp, University of Copenhagen

Innleiar 3: Patrik Ekløf, Flyktninghjelpen

 

Lenke til digitalmøte: https://us06web.zoom.us/j/85199625547

 

Formål

Landmøta skal bidra til at deltakarane får og deler oppdatert kunnskap om korleis utviklinga i landet  påverkar eller endrar føresetningane  for utviklingssamarbeidet. 

Gjensidig utveksling av informasjon og auka forståing for det totale omfanget av norske aktørar sitt arbeid i landet med utgangspunkt i  Noreg sine partnerlandsstrategiar og Norad sin årlege statistikk 

Dialog, kunnskap og informasjonsutveksling om det enkelte land skal bidra til at ulike aktørar kjem saman og  samhandlar for relevant og tilpassa  norsk bistand til landet.

Landmøta skal bidra til realisering av mål i Norad sin strategi,

  • Sette pengar i arbeid på ein meir strategisk måte,
  • Ein sentral partnar innan berekraftig utvikling
  • Ei grønare verd
  • Være nyskapande i utvikling av bistanden

 

Informasjon om landmøtene vil bli oppdatert.

Meld deg på her. 

Vel møtt!

Publisert 08.08.2022
Sist oppdatert 08.08.2022