Grønnere bistand

Klima- og naturkrisen påvirker de fleste områder av bistanden. Hvordan jobber Norad og norske NGOer med å integrere klima og miljø i arbeidet sitt?
Norad inviterer til seminar om grønnere bistand 9. februar 2022 kl. 10-11.30
 
All utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser, og Norads strategi slår fast at klima og miljø skal integreres i alt vi gjør. Norad skal være en pådriver for at norsk bistand og vår egen virksomhet fremmer miljømål for klima, naturmangfold og andre miljøhensyn. Norad har nylig vedtatt miljømål og en handlingsplan for grønnere bistand og er nå sertifisert for miljøledelse i tråd med ISO 14001-standarden. Norad forventer at også tilskuddsmottakere og leverandører reduserer sine egne utslipp og bidrar til å nå målene i Paris-avtalen og andre internasjonale miljømål.  
 
Vi vet at flere av våre partnere allerede har gjort mye på dette området og har planer om å styrke arbeidet sitt med klima og miljø. Vi inviterer derfor norske sivilsamfunnsorganisasjoner til seminar den 9. februar 2022 for å dele planer, mål og erfaringer med å integrere klima og miljø både i prosjekter/programmer og i egen drift. Norads direktør vil åpne seminaret og legge fram vår egen handlingsplan, og vil invitere noen utvalgte organisasjoner til å presentere sitt arbeid. 
 
Seminaret blir streamet og vil være på norsk.