Flyktninger fra Mali
Norges ambassadør gir en oppdatering om den politiske situasjonen i Mali på landmøtet.
Foto: Gunnar Zachrisen/Bistandsaktuelt

Landmøte: Mali

Ambassadør Vegar Brynhildsen stiller til digitalt landmøte tirsdag 24. august.

Dette er en mulighet for norske organisasjoner som jobber i Mali og andre interesserte til å møte Norges ambassadør og andre aktører som jobber der.

Ambassadør Vegar Brynhildsen gir en oppdatering om den politiske situasjonen i landet og generelle utviklingstrekk. Norad deler også informasjon om koordineringsmekanismer og annet som norske aktører bør kjenne til.

Representanter for organisasjonene Care og Kirkens Nødhjelp deltar også og bidrar med egne erfaringer fra bistand i Mali.  

Dette møtet avholdes på norsk. 

Landmøtene er uformelle anledninger til å dele kunnskap, erfaring og synspunkter om hva som bidrar til god utvikling – og hvilke utfordringer vi bør oppmerksomme på – i de respektive landene.

Møtene er åpne for alle interesserte, og det blir anledning til å stille spørsmål underveis. Opptak blir ikke gjort tilgjengelig i etterkant. Meld deg derfor på i tide, og husk å sette av tid i kalenderen.

Vel møtt!