Illustrasjonsfoto fra Etiopia. To damer under en paraply
Norges ambassadør gir en oppdatering om den politiske situasjonen i Etiopia på landmøtet.
Foto: Ken Opprann

Landmøte: Etiopia

Ambassadør Merete Lundemo stiller til digitalt landmøte onsdag 25. august.

Dette er en mulighet for norske organisasjoner som jobber i Etiopia og andre interesserte til å møte Norges ambassadør og andre aktører som jobber der.

Ambassadør Merete Lundemo gir en oppdatering om den politiske situasjonen i landet og generelle utviklingstrekk. Norad deler også informasjon om koordineringsmekanismer og annet som norske aktører bør kjenne til.

Det blir også innlegg ved Joytec og Utviklingsfondet. 

Dette møtet avholdes på engelsk. Information in English will follow.

Landmøtene er uformelle anledninger til å dele kunnskap, erfaring og synspunkter om hva som bidrar til god utvikling – og hvilke utfordringer vi bør oppmerksomme på – i de respektive landene.

Møtene er åpne for alle interesserte, og det blir anledning til å stille spørsmål underveis. Opptak blir ikke gjort tilgjengelig i etterkant. Meld deg derfor på i tide, og husk å sette av tid i kalenderen.

Vel møtt!

Information in English

Norad’s country meetings are an opportunity to share knowledge, lessons learned and views on what contributes to good development - and what challenges we should be aware of - in the respective countries.

On 25 August Norad is hosting a meeting with Norway’s ambassador to Ethiopia, Ambassador Merete Lundemo.

This is an opportunity for Norwegian organisations working in Ethiopia and other interested parties to meet Norway's ambassador and other actors working there. This meeting is hosted in English.

Ambassador Merete Lundemo provides an update on the political situation in the country and general developments. Norad also shares information on coordination mechanisms and equivalent Norwegian stakeholders should be aware of.

There are also presentations by Joytec and The Development Fund. 

The meetings are informal and open to all interested parties. There will be an opportunity to ask questions along the way. Recordings will not be made available afterwards. Therefore, sign up on time, and remember to add the event to your calendar.

Use the registration form to sign up to this meeting.

Welcome!