Uganda - gatebilde
Sendingen strømmes direkte i spiller under, torsdag 26. august fra kl. 13. Opptak blir tilgjengelig i etterkant.
Foto: Espen Røst

Hvordan bidra til bedre læring i norsk bistand?

Presentasjon av evalueringsavdelingens årsrapport og paneldebatt.

Sendingen strømmes direkte i spiller under, torsdag 26. august fra kl. 13. Opptak blir tilgjengelig i etterkant.  

Evalueringer av norsk utviklingssamarbeid har to formål; bidra til ansvarliggjøring og til læring. Evalueringene fra evalueringsavdelingen har gjentatte ganger vist at bistandssystemet må bli bedre på å lære av erfaringer. Dette er igjen tema i årsrapporten. Lærdommene i årsrapporten peker på tre områder hvor arbeidet med kunnskap kan bli bedre.

  • For det første, at beslutningsgrunnlaget i norsk bistand må bli bedre. Norsk utviklingssamarbeid er risikovillig og fleksibelt, og klarer å reagere raskt, men det skaper også en del viktige utfordringer for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
  • For det andre, at norsk utviklingssamarbeid må styrke sin evne til å samle inn data, analysere og evaluere underveis for å bedre mål og resultatstyringen. Per i dag mangler vi ofte tilstrekkelig kunnskap om hvorvidt tiltak når de forventede resultater og målsettinger.
  • For det tredje, at vi ikke jobber systematisk nok med land som ‘rykker opp’ fra lavinntekts- til mellominntektsstatus.

Les mer: 

Kunnskaps- og evalueringsdirektør Håvard Mokleiv Nygård vil gi en presentasjon av årsrapporten. Presentasjonen blir etterfulgt av en paneldebatt ledet av Norads tidligere evalueringsdirektør, Per Øyvind Bastøe. Bastøe vil starte debatten med refleksjoner om evaluering og læring etter mer enn tretti års erfaring fra arbeid med norske og internasjonale evalueringer.

Paneldeltakerne er:

  • Marie Gaarder, direktør for The International Initiative for Impact Evaluations (3ie)
  • Vivi Lassen, seniorrådgiver i Direktoratet for økonomistyring i staten (DFØ)
  • Ottar Mæstad, direktør for Christian Michelsens Institutt (CMI)
  • Bård Vegar Solhjell, direktør for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Påmelding innen 25. august. Påmeldte deltakere vil motta informasjon for deltakelse samme morgen som webinaret.

Uganda - gatebilde
Kommer: Direktesending
Lansering av evalueringsavdelingens årsrapport: Du kan følge webinaret direkte her på norad.no. Sendingen begynner kl. 13.00 torsdag 26. august.