Bli med på lanseringen - fysisk i Oslo eller digitalt.

Hvordan bekjempe fattigdom og klimakrisen samtidig?

Hvordan skal vi forstå og bekjempe klima- og naturkrisen innenfor bistandens mandat om å redusere fattigdom? Hva slags bistand bør vi satse på fram mot 2030?
26 okt. 2021

9:00 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

Radisson Blu Scandinavia
Scandinavia Scene

Fysisk + digitalt

Veibeskrivelse (google)
Se lanseringen i opptak. Gå til spiller nederst på siden. 
 
Norad inviterer til frokostmøte og debatt rundt lanseringen av andre rapport i serien «Bistand mot 2030». Denne rapporten ser nærmere på bistandens bidrag til å redusere klimagassutslipp, og presenterer forslag til satsingsområder og løsninger «for mennesker, klima og natur». 
 
 
Stikkord er ren energi og energiomstilling, bærekraftige matsystemer, grønne skatter, bærekraftig byutvikling, sirkulærøkonomi, digital delingskultur og naturbaserte løsninger. 
 
Rapporten lanseres på Radisson Blu Scandinavia på Holbergs plass i Oslo. Det serveres frokost fra kl. 08.30. Meld deg på her på norad.no for å delta fysisk. 

Samtidig er det mulig å følge lanseringen digitalt i Norads kanaler. Har du lyst på rapporten rett i innboksen? I så fall meld deg på via norad.no.
 

Bistand og klima

Verden står overfor enorme utfordringer for å løse klima- og naturkrisen. Rapporten beskriver løsninger der Norge kan støtte utviklingsland i å redusere utslipp, en sentral del av Parisavtalen. Støtte til utviklingsland er et av temaene verdens land skal diskutere når de møtes i Glasgow neste uke. Myndigheter, privat sektor og enkeltmennesker må omstille seg. 
 
Men fortsatt vet vi relativt lite om effekten av norsk og internasjonal bistand i kampen mot klimaendringer. Vi vet for lite om hvordan fattigdomsreduksjon, klima- og naturhensyn kan trekke i samme retning og ikke  motvirke hverandre.
 
Rapporten «Bistandens bidrag til å redusere klimagassutslipp: løsninger for mennesker, klima og natur» forklarer hvordan klimahensynet kom inn i bistanden, og forsøker videre å redegjøre for effekten (så langt) av ulike bistandstiltak mot målet om å redusere klimagassutslipp. Dette er nybrottsarbeid, og mye gjenstår før vi har solid nok faktagrunnlag for å vurdere dette. 
 
Til slutt i rapporten foreslås områder der norsk bistand har et potensial til å bidra ytterligere til reduserte klimagassutslipp, innen eksisterende og mulige nye satsinger.
 
I paneldiskusjon om framtidens bistand for å redusere utslipp 
  • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning
  • Dag O. Hessen, professor institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo
  • Karoline Andaur, generalsekretær i WWF
  • Julie Rødje, leder i Spire
  • Bård Vegar Solhjell, Norad-direktør
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim innleder. 
 
Rapporten er skrevet av en tverrfaglig arbeidsgruppe i Norad. Heidi Bade som har ledet arbeidet, presenterer hovedpunkter. fra rapporten. Nina Bull Jørgensen er møteleder. 
Hvordan bekjempe fattigdom og klimakrisen samtidig?
Lanseringen fant sted tirdag 26. oktober. Se den igjen i opptak her.