Hva er det viktig å evaluere de neste årene?

Evalueringsavdelingen inviterer til paneldiskusjon om nytt evalueringsprogram som er under arbeid.
18 mar. 2021

12:30 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Digitalt arrangement

Se direktesending under fra kl. 12.30. 

Norsk bistand skal være kunnskapsbasert og det jobbes systematisk med å evaluere hva bistanden oppnår og hva den ikke oppnår. Evalueringsavdelingen i Norad tar initiativ til evaluering av aktiviteter som er finansiert over bistandsbudsjettet, for blant annet å dokumentere om bistanden er effektiv, relevant og om den oppnår resultater som planlagt. For å sørge for at denne evalueringen er så god som mulig, trenger vi innspill på hva vi bør evaluere.

Evalueringsavdelingen utarbeider hvert år et rullerende treårig evalueringsprogram for arbeidet i regi av avdelingen. Vi inviterer nå til innspills-webinar om evalueringsprogrammet for perioden 2021-2023. Hvilke globale trender, bistandstrender og spørsmål bør vi ta utgangspunkt i, og hva bør vi evaluere de neste tre årene?

Tidligere i måneden ba vi berørte aktører og andre interessenter om å bidra med skriftlige innspill til det kommende evalueringsprogrammet. I tillegg til den skriftlige innspillsrunden inviterer vi nå til en paneldiskusjon med viktige beslutningstakere i sentrale departementer, sivilsamfunnsrepresentanter og representanter for akademia.

I panelet:

  • Assisterende utenriksråd Hege Hertzberg i Utenriksdepartementet
  • Departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet
  • Professor Lise Rakner, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
  • Generalsekretær Bernt G. Apeland, Norges Røde Kors
  • Stine Paus, leder for institusjonelle partnerskap, Flyktninghjelpen

Møteleder er Kunnskaps- og evalueringsdirektør Håvard Mokleiv Nygård.

Evalueringsavdelingen legger opp til en uformell samtale med refleksjoner omkring viktige tema, trender og prioriteringer for evalueringsprogrammet gjennom innspill fra paneldeltakerne. Alle som følger webinaret, oppfordres også til å delta i diskusjonen. Det vil i tillegg være mulig å sende skriftlige innspill i chatten med forslag til tema som foreslås tatt med i evalueringsprogrammet.

Evalueringsprogrammet for 2020-2022 danner utgangspunkt for arbeidet med Evalueringsprogrammet for 2021-2023.

Nytt evalueringsprogram for 2021-2023
Sendingen begynner kl. 12.30 torsdag 18. mars. Opptak blir tilgjengelig samme sted i etterkant.