Webinar for potensielle søkere: Bedriftsstøtte for næringsutvikling

I samarbeid med Innovasjon Norge og NABA inviterer Norad potensielle søkere til utlysningen under denne bedriftsstøtteordningen til webinar.

Tilskuddsordningen bedriftsstøtte for næringsutvikling - på engelsk Enterprise Development for Jobs (EDFJ) - gir støtte til selskaper som kan dokumentere deres vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer.

Det er nå lyst ut midler over ordningen med søknadsfrist 17. september 2020. Prosjekter innen sektorer energi, landbruk, fiskeri og marine ressurser, maritim og IKT prioriteres. Men andre prosjekter vil også bli vurdert. Se fullstendig utlysning via grants.mfa.no

Gratis webinar

Det er gratis å delta på dette webinaret som avholdes i Zoom. Påmelding til webinaret skjer via NABA og nettsiden norwegiananfrican.no

På programmet står blant annet: 

  • Enterprise Development for Jobs - Tilskuddsordning; hvem som kvalifiserer og hvordan du søker (Norad)
  • Innovasjon Norge-Norad EDFJ samarbeidsavtale - hvordan kan IN hjelpe deg med din forretningsutvikling (Innovasjon Norge)
  • Spørsmål og svar og avsluttende merknader (NABA)
  • Etter webinaret er det satt av tid til spørsmål.

Merk! Det er satt opp et eget webinar for selskaper i sektoren fornybar energi samme dag kl. 12. Dette arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners. Gå til nettsiden norwep.com for mer info og påmelding til dette Zoom-webinaret