BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20200203T100000 DTEND:20200203T113000 DTSTAMP:20240617T181507 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hvilken rolle skal skattesystemet spille i den nasjonale og globale innsatsen for å nå ulike bærekraftmål? Hva må ansatte i offentlig sektor kunne for å løse utfordringene med finansiering av utvikling som de minst utviklede landene står overfor? Hvilket skattesystem er egentlig best? Hva er Norges viktigste bidrag på disse feltene?

Vi vet fortsatt alt for lite om hva som fungerer, og hvorfor, når land i Sør reformerer skattesystemet eller offentlige institusjoner. Norges forskningsstrategi slår fast at utviklingspolitikken skal være basert på kunnskap, og Skatt for utvikling-programmet i Kunnskapsbanken i Norad finansierer nå forskning og kapasitetsutvikling på skatt for å øke kunnskapsgrunnlaget på skatt og utvikling.

Informasjonsmøtet er relevant for forskere, ledere og administrasjonen i norske høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter som vurderer å søke om finansiering til skatteforskning eller samarbeid om kapasitetsutvikling med høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland, og alle andre som bare vil vite mer om hva Norad gjør innenfor dette feltet!

 

Agenda:

Deltakere får anledning til å stille spørsmål til hvert av de tre programmene.

Vil du vite mer om hvilke muligheter Norad-finansierte programmer gir for forskning og kapasitetsutvikling på skatt og utvikling?

SUMMARY:Vil du vite mer om hvilke muligheter Norad-finansierte programmer gir for forskning og kapasitetsutvikling på skatt og utvikling? END:VEVENT END:VCALENDAR