UTSATT! USA-valget: Hva vil Biden bety for bistand og global utvikling?

Webinaret er utsatt til januar pga nye koronaregler i Oslo. Ny dato kommer. 

Norad inviterer til analyse og debatt om USAs bistand- og utviklingspolitkk.

  • Hvordan har Trump påvirket det internasjonale utviklingssamarbeidet og bistanden til fattige land?

  • Har USA med «America first»-politikken spilt seg selv ut på sidelinja i bistandssammenheng, og dermed latt Kina fyllet rommet?

  • Og Biden, vil han klare å «rette oppatt æille feil i frå i går»?

De siste fire årene har USA meldt seg ut av Verdens helseorganisasjon og Parisavtalen, samt redusert støtten til flere FN-organisasjoner.

«The Global Gag Rule» er gjeninnført med boikott av bistandsorganisasjoner som informerer om seksuelle og reproduktive rettigheter og abort – et hardt slag mot arbeidet for kvinners rettigheter i utviklingsland.

Hva nå med Biden? Han har varslet at han vil ta globalt lederskap innen global helse, reversere USAs utmeldelse fra WHO og Parisavtalen, samt løfte både klima og kvinners rettigheter i utviklingspolitikken. Vil han klare det?

Norad inviterer til analyse og debatt om USAs bistand- og utviklingspolitkk, der vi også spør:
– Hvor viktig er egentlig USA i arbeidet for at verden skal nå bærekraftsmålene?

I panelet:

  • Bård Vegar Solhjell, Norad-direktør
  • Asle Toje, utenriksforsker, kommentator og medlem av Nobelkomiteen
  • Henriette Westrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
  • Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna

Strømmes på Facebook, YouTube og her på norad.no.