Nettsvindel mot norsk bistand – lærdommer og erfaringer

Webinaret arrangeres i samarbeid mellom Norad, UD og Norfund.
17 sep. 2020

9:00 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Webinar
Streames via norad.no

Se sendingen igjen i sin helhet i nettspilleren under, eller se enkeltutdrag knyttet til paneldeltakerne.  

Over hele verden blir bedrifter og organisasjoner utsatt for nettkriminalitet hver dag. Her hjemme ble Norfund svindlet for 100 millioner i 2020, Norad ble utsatt for et lignende angrep og senest i september meldte Stortinget om et dataangrep.

Dette er den nye virkeligheten i en digitalverden. Den krever kompetanse og utvikling, men også deling av kunnskap og erfaringer. Spoofing, phishing og deep fakes angår også bistandsbransjen. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein inviterer derfor bistands-Norge til et læringsseminar. Formålet er å understreke viktigheten av sikkerhetsrutiner, internkontroll og andre tiltak for å redusere risiko.

Paneldeltakere 

Webinaret streames via norad.no. 

Se også: Biografi for paneldeltakerne

 • Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har ansvar for det utviklingspolitiske arbeidet i de fleste land Norge yter bistand til, utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Norad, Norec og Norfund ligger også under utviklingsministerens ansvarsområde.

 • Norads direktør, Bård Vegar Solhjell, kom til Norad fra jobben som generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Han har bred ledererfaring, blant annet har han vært miljøvernminister, kunnskapsminister, nestleder i SV, stortingsrepresentant og statssekretær på statsministerens kontor. Solhjell tiltrådte i Norad i januar 2020.

 • Marit Elisabeth Brandtzæg har siden 2017 vært assisterende direktør i Norad. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i avdeling for metode og resultater i Norad og har før det tjenestegjort ved et par utenriksstasjoner. Hennes faglige bakgrunn er statsvitenskap og språk, i tillegg har hun utdannelse fra Forsvarets høgskole.

 • Martin Sørby er kontrolldirektør i Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet. Han kom i sommer til kontrollenheten fra stillingen som Norges ambassadør til Nederland. Sørby er utdannet jurist med spesialisering i folkerett og har vært tilknyttet utenrikstjenesten siden 1992.

 • Terje A Fjeldvær har spesialisering innen etterforskning av økonomisk kriminalitet fra politiet. Han har siden 2015 jobbet for å forhindre bedragerier i DNB. Fra 2016 har han hatt det overordnede fagansvaret i DNB-konsernet knyttet til bekjempelse av bedragerier og leder nå DNBs Financial Cyber Crime Center (FC3).   

 • Harald Næss er leder av rådgivingsseksjonen i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ved NSM.  Seksjonen utarbeider råd og anbefalinger innen IKT-sikkerhet til hjelp for norske virksomheter. Harald har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo, og har over 20 års erfaring som CIO/CTO fra telekommunikasjon, forsvarsindustri og finans.

 • Tellef Thorleifsson har vært daglig leder i Norfund siden oktober 2018. Han er utdannet økonom fra Handelshøyskolen og LSE og var en av gründerne av ventureselskapet Northzone, der han også var managing partner i 20 år fra etableringen i 1996. Thorleifsson har hatt flere styreverv og tidligere også jobbet med politikk i Oslo kommune så vel som innen shipping.

 • Cathrine Kaasen Conradi er finansdirektør (Chief Financial & Risk Officer) i Norfund. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og var tidligere partner i et private equity selskap med fokus på utvikling av små og mellomstore bedrifter i Norge. Conradi har hatt en rekke styreverv i et variert utvalg av investeringsfond og bedrifter. Hun har også tidligere jobbet med strategiutvikling i konsulentselskapet Accenture.

 • Petter Vifladt er digitaliseringsrådgiver i Norad. Han har en mastergrad i sosiologi fra UiO og har tidligere vært konsulent  med ansvar for digitalisering og forvaltningsutvikling i Rambøll Management Consulting. Videre har han erfaring fra politidirektoratet og politiet.

 • Andreas Karlberg Pettersen er seniorrådgiver i seksjon for bistandsforvaltning og har vært i Norad siden 2014. Utdannet som økonom fra handelshøyskolene i Bergen og Stockholm, med tilleggsstudier på en rekke utenlandske universiteter i Europa, Afrika og Latin-Amerika, har Pettersen samtidig rukket arbeidserfaring fra et variert knippe bedrifter, senest som management trainee i Visma.

 • Ole Kirkvaag er blant de sist ansatte i Norads varslingsteam. Kirkvaag har bak seg 25 år som advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma, men har likevel variert erfaring fra rådgivning om energiregelverk til regjeringer i Afrika og Asia innenfor Norad-programmet Olje for Utvikling. Kirkvaag har også erfaring fra Finansdepartementet og OECD.
Utviklingsminister Ulstein på webinar om nettsvindel mot norsk bistand
Webinar: Nettsvindel mot norsk bistand
Norad, Norfund og Utenriksdepartementet deler lærdommer og erfaringer knyttet til nettsvindel mot norsk bistand. Se webinaret i sin helhet i videospilleren over.