BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20201216T174500 DTEND:20201216T191500 DTSTAMP:20230926T220228 LOCATION:Zoom, X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det er nå 30 år siden FNs utviklingspprogram la fram den første rapporten om menneskelig utvikling, der land ble rangert etter en Human Development Indeks (HDI), som vurderte land ut fra gjennomsnittelig inntekt, utdanning og levealder. 

Årets rapport «The Next Frontier: Human Development and the Anthroposcene» har lagt en ny dimensjon inn i begrepet menneskelig utvikling: Planetary Pressures Adjusted Human Development Index, som også tar hensyn til lands klimagassutslipp og innbyggernes klima- og miljøfotavtrykk.

Tidligere sto BNP per innbygger for en tredjedel av indeksen, sammen med indikatorer for helse og utdanning. I årets rapport er det også tatt med et estimat på natur- og miljøkostnaden ved BNP. Rapporten vektlegger en naturbasert tilnærming med mål om å takle tre sentrale utfordringer: 1) utslippsreduksjon og tilpasning til klimaendringer, 2) beskyttelse av biodiversitet og 3) sikre menneskelig velferd for alle. Det legges opp til en bredere forståelse av de politiske, økonomiske og kulturelle dimensjonene ved klimaendringer og grunnlaget for å kunne ta gode valg på strukturelt nivå og individnivå. 

Påmelding via UNDPs Zoom-kanal

Deltakere: 

Lansering av Human Development Report 2020

SUMMARY:Lansering av Human Development Report 2020 END:VEVENT END:VCALENDAR