Norsk lansering av Human Development Report 2020

Med blant andre Achim Steiner, leder av UNDP, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Det er nå 30 år siden FNs utviklingspprogram la fram den første rapporten om menneskelig utvikling, der land ble rangert etter en Human Development Indeks (HDI), som vurderte land ut fra gjennomsnittelig inntekt, utdanning og levealder. 

Årets rapport «The Next Frontier: Human Development and the Anthroposcene» har lagt en ny dimensjon inn i begrepet menneskelig utvikling: Planetary Pressures Adjusted Human Development Index, som også tar hensyn til lands klimagassutslipp og innbyggernes klima- og miljøfotavtrykk.

Tidligere sto BNP per innbygger for en tredjedel av indeksen, sammen med indikatorer for helse og utdanning. I årets rapport er det også tatt med et estimat på natur- og miljøkostnaden ved BNP. Rapporten vektlegger en naturbasert tilnærming med mål om å takle tre sentrale utfordringer: 1) utslippsreduksjon og tilpasning til klimaendringer, 2) beskyttelse av biodiversitet og 3) sikre menneskelig velferd for alle. Det legges opp til en bredere forståelse av de politiske, økonomiske og kulturelle dimensjonene ved klimaendringer og grunnlaget for å kunne ta gode valg på strukturelt nivå og individnivå. 

Påmelding via UNDPs Zoom-kanal

Deltakere: 

  • Achim Steiner, UNDP Administrator
  • Pedro Conceição, Director of Human Development Report Office and lead author of the Human Development Report
  • Dag-Inge Ulstein, Minister of International Development, Ministry of Foreign Affairs Norway
  • Bård Vegar Solhjell, Director General of Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)
  • Ulrika Modéer, Assistant Secretary General and Director of UNDP Bureau for External Relations and Advocacy
  • Professor Karen O’Brien, University of Oslo, Researcher, Author and Co-Founder of cCHANGE.no