BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190919T120000 DTEND:20190919T153000 DTSTAMP:20230606T185101 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

År 2030 er kun et tiår unna. Multilaterale organisasjoner fortsetter å motta en stabil andel av ODA-midlene. En økende andel av finansieringen har i løpet av det siste tiåret blitt gitt gjennom øremerkede midler til fond for å finansiere spesifikke formål.

Midlene går til tematiske eller geografiske områder og blir forvaltet av multilaterale organisasjoner gjennom spesialtilpassede avtaler med giverland og mottakere.

Denne workshopen søker å besvare hvordan effektiviteten til fond i multilaterale organisasjoner kan forbedres for å bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Formålet med workshopen er å styrke den offentlige forvaltningens forståelse av de multilaterale finansieringsverktøyene og deres rolle i å oppnå bærekraftsmålene for utvikling i 2030-agendaen.

På workshopen vil det presenteres erfaringer fra nyere forskning, praksis og evalueringer som har sett på finansieringsmekanismer i det multilaterale systemet.

Program

11.30-12.30: Uformell lunsj og mingling

12.30-15.00: Workshop

15.00-15.30: Oppsummering og konklusjoner - Balbir Singh, evalueringsavdelingen, Norad

Workshopen vil foregå på engelsk.

Wheels within Wheels: Development assistance-in-trust with multilateral organisations

SUMMARY:Wheels within Wheels: Development assistance-in-trust with multilateral organisations END:VEVENT END:VCALENDAR