BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190214T073000 DTEND:20190214T110000 DTSTAMP:20240717T103703 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Å forstå hvordan en best kan støtte opp under institusjonell kapasitet på kjerneområder i en statsforvaltning preget av sårbarhet og konflikt er et tema som har fått lite oppmerksomhet.  Derfor er det behov for mer empirisk forskning.  Det finnes også lite kunnskap om sammenhengen mellom bruk av offentlige midler og gjenoppbygging av forvaltningsapparater og motstandsdyktighet.  Riktig prioritering vil ha  stor betydning for oppnåelse av bærekraftsmålene.
 
UNDP og Oxford Policy Management er i ferd med å ferdigstille et forskningsprosjekt om i hvilken grad prioriteringer knyttet til investeringer i de viktigste offentlige oppgavene (‘core government functions’, CGF) kan bidra til vellykkede endringsprosesser i sårbare og konflikt-utsatte stater.  Studien inneholder fem detaljerte eksempler fra Colombia, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone og Sør-Sudan.
 
Forskningsprosjektet har som målsetning å sammenligne erfaringer fra land som er på vei ut av konflikt, bl.a. ved å se på hvor mye enkelte land bruker på å gjenoppbygge CGF. 

Formålet er ikke bare å se på dette i et offentlig forvaltning- og tjenesteleveringsperspektiv, men også å vurdere hvorvidt land som har gitt prioritet til CGF hadde bedre resultater mht. fredsbygging og statsbygging; og hvordan innsats ift. CGF gir resultater på ulike bærekraftsmål og 2030-agendaen mer generelt.

Frokost fra kl 08.30.

Møtet holdes på engelsk.

 

Agenda

0900 - 1200  

Welcome and opening remarks

 

Rationale and Strategic Importance of Core Government Functionality               

 

Do Fragile and Conflict-Affected Countries Prioritise CGF?               

 

Norway’s Role in Core Government Functions  

 

Importance and Challenges of Core Government Functions: Perspectives from a SRSG                

 

Q & A   Coffee Break (15 min)  

 Case Studies and discussions

 

Q & A

Closing remarks  

Arrangører: Norad, UNDP og Oslo Governance Centre
 

Prioriterer sårbare stater de viktigste oppgavene?

SUMMARY:Prioriterer sårbare stater de viktigste oppgavene? END:VEVENT END:VCALENDAR