Prioriterer sårbare stater de viktigste oppgavene?

UNDP og Oxford Policy Management presenterer studie som vurderer utgifter til offentlige sektor i fem land og oppnåelse av bærekraftsmålene.

Å forstå hvordan en best kan støtte opp under institusjonell kapasitet på kjerneområder i en statsforvaltning preget av sårbarhet og konflikt er et tema som har fått lite oppmerksomhet.  Derfor er det behov for mer empirisk forskning.  Det finnes også lite kunnskap om sammenhengen mellom bruk av offentlige midler og gjenoppbygging av forvaltningsapparater og motstandsdyktighet.  Riktig prioritering vil ha  stor betydning for oppnåelse av bærekraftsmålene.
 
UNDP og Oxford Policy Management er i ferd med å ferdigstille et forskningsprosjekt om i hvilken grad prioriteringer knyttet til investeringer i de viktigste offentlige oppgavene (‘core government functions’, CGF) kan bidra til vellykkede endringsprosesser i sårbare og konflikt-utsatte stater.  Studien inneholder fem detaljerte eksempler fra Colombia, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone og Sør-Sudan.
 
Forskningsprosjektet har som målsetning å sammenligne erfaringer fra land som er på vei ut av konflikt, bl.a. ved å se på hvor mye enkelte land bruker på å gjenoppbygge CGF. 

Formålet er ikke bare å se på dette i et offentlig forvaltning- og tjenesteleveringsperspektiv, men også å vurdere hvorvidt land som har gitt prioritet til CGF hadde bedre resultater mht. fredsbygging og statsbygging; og hvordan innsats ift. CGF gir resultater på ulike bærekraftsmål og 2030-agendaen mer generelt.

Frokost fra kl 08.30.

Møtet holdes på engelsk.

 

Agenda

0900 - 1200  

Welcome and opening remarks

  • Sarah Lister Director, Oslo Governance Centre, UNDP
  • Margot Skarpeteig, Assistant Director, MEST, Norad  

 

Rationale and Strategic Importance of Core Government Functionality               

  • Jairo Acuña-Alfaro, Global Policy Advisor, Core Government Functions, UNDP  

 

Do Fragile and Conflict-Affected Countries Prioritise CGF?               

  • Yadaira Orsini, Team Leader, Conflict, Security and Violence, Oxford Policy Management

 

Norway’s Role in Core Government Functions  

  • Eirin Mobekk, Policy Director, Norad

 

Importance and Challenges of Core Government Functions: Perspectives from a SRSG                

  • Hilde Frafjord Johnson, former SRSG South Sudan and former Minister for Int. Development

 

Q & A   Coffee Break (15 min)  

 Case Studies and discussions

  • Columbia: Transitions from “war to peace” Yadaira Orsini, Team Leader, Conflict and Violence, Oxford Policy Management 
  • South Sudan: Transitions that resulted from independence Joao Morgado, Senior Researcher, Conflict, Security and Violence, Oxford Policy Management

 

Q & A

Closing remarks  

Arrangører: Norad, UNDP og Oslo Governance Centre