Healthy Planet, Healthy People - alt du trenger å vite om rapporten Global Environmental Outlook

Professor Paul Ekins som har ledet arbeidet med flaggskiprapporten, kommer til Norad for å presentere hovedfunnene.
22 aug. 2019

7:00 - 8:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Global Environmental Outlook er UN Environments flaggskiprapport. Årets rapport er den sjette i rekken, og har derfor fått forkortelsen GEO-6.

Årets rapport tar for seg temaet Healthy Planet, Healthy People. Det er professor Ekins som selv presenterer hovedfunnene fra rapporten på seminaret i Norad. Rapporten retter søkelyset på utfordringer knyttet til klima, biologisk mangfold, hav, ressursbruk og effekter globalt.

GEO-6 er en grundig vurdering av klodens miljøtilstand sett under ett, og gir framskrivninger for hvordan vi skal lykkes i å nå ambisjonene i agenda 2030 og bærekraftsmålene. Rapporten ser særskilt på hvordan vi ligger an med å nå miljødimensjonen i bærekraftsmålene.

Rapporten ble overlevert til klima- og miljøminister Ola Elvestuen under FNs miljøforsamling i mars i år. Elvestuen er valgt til president i FNs miljøforsamling for to år.

Etter Ekins innledning følger en paneldebatt.

Seminaret arrangeres av Klima- og miljødepartementet og Norad. 

 

Programme

08.30 - Coffee and something to eat

09.00 - Welcome by Norad’s Director, Jon Lomøy
Introduction by Minister of Climate and Environment, Ola Elvestuen
Presentation by Dr. Paul Ekins:
Findings of the latest GEO-6 report “Healthy Planet, Healthy People”

09.35 Panel debate
Ola Elvestuen, Minister of Climate and Environment
Dr. Paul Ekins, Bartlett School of Environment, Energy and Resources,UCL
Thina Saltvedt, Chief Analyst, Nordea
Ingrid Lomelde, Miljøpolitisk leder, WWF
Prof. Sidsel Roalkvam, Direktør ved Senter for Utvikling og Miljø, UiO
Prof. Caroline Ditlev-Simonsen, forsker på samfunnsansvar, BI

The debate will be moderated by Ivar Baste, The Norwegian Agency for Environment. There will be an opening for questions.
 
10.30 - End of debate