Norad Policy Forum om evaluering

Hva må gjøres for at evaluering skal bidra til bedre bistand?
31 jan. 2019

8:00 - 9:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Bedre evne til læring og bruk av evalueringer har vært trukket fram som en av de store utfordringene vi står overfor i norsk utviklingspolitikk.

På årets første Norad Policy Forum drøftes hva som kan gjøres for at evalueringer og andre virkemidler for kunnskapsinnhenting i større grad blir brukt for å forbedre bistanden. Spørsmål kan stilles om evalueringene er for dårlige? Om anbefalingene i evalueringene er for uklare? Om bistandsadministrasjonen er lite lærevillig? Om vi evaluerer de rette tingene?

Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe vil innlede med noen betraktninger ut fra sin bakgrunn fra evalueringsvirksomhet i Norge og internasjonalt siden slutten av 1980-tallet.

Det vil deretter bli en paneldebatt med:

  • Assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet, Torgeir Larsen
  • Assisterende direktør i Norad, Marit Brandtzæg
  • Avdelingsdirektør i Redd Barna, Nora Ingdal

Møteleder er Eva Bratholm.