BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20191031T090000 DTEND:20191031T103000 DTSTAMP:20220817T052715 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Noreg har saman med dei andre medlemslanda i FN vedtatt eit globalt mål om å sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning for alle. Eit av undermåla fokuserer særleg på å minske skilnadene mellom kjønn og sikre lik tilgang til alle utdanningsnivå for sårbare grupper.

Utgangspunktet for diskusjonen er ein studie som systematiserer funn frå eksisterande evalueringar. Studien er gjennomført av UNESCO i samarbeid med evalueringsavdelinga i Norad, Unicef, Verdens matvareprogram, Verdsbanken og fondet Education Cannot Wait. 

Studien viser blant anna at utdanningsbistand bidrar til at barn får tilgang til utdanning også i krise- og konfliktsituasjonar, men stiller spørsmål om læringseffekten.

Teamleiaren for studien, Dr. Karen Mundy, vil presentere hovudfunna i rapporten. Evalueringsdirektøren i UNESCO, Susanne Frueh og representantar frå Norad, Redd Barna og Atlas-alliansen vil kommentere, før vi opnar for debatt.

Vi spør:

Seminaret blir halde på engelsk.

Rapporten kan lastas ned fra norad.no eller unesco.org

Enkel frukost frå 0830-0900.

Når utdanningsbistanden sårbare grupper?

SUMMARY:Når utdanningsbistanden sårbare grupper? END:VEVENT END:VCALENDAR