Hjelpemidler – hvordan sikre funksjonshemmedes deltakelse?

Velkommen til seminar om hjelpemidler for funksjonshemmede.
5 jun. 2019

8:00 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, Oslo

Veibeskrivelse (google)

Hjelpemidler (Assistive Technology) kan fremme funksjonshemmedes deltakelse.

På seminaret vi vil presentere ATscale Global Partnership for Assistive Technology (ATscale). ATscale er et nytt globalt initiativ som har som mål å dekke systemene og tjenestene knyttet til levering av hjelpemidler. ATscale skal jobbe for å bygge opp hjelpemiddelsystem i utviklingsland og vil presentere sin strategi.

Norads direktør Jon Lomøy åpner seminaret. Alison End Fineberg, ATscales direktør, skal beskrive de globale behovene, utfordringer og muligheter for hjelpemidler.

Deretter følger en paneldiskusjon.

Seminaret holdes på engelsk.

Enkel servering.

Tentative Programme

10.00 – 10.15  Velkommen og innledning
10.15 – 11.00  ATscale – hva og hvorfor
11.00 – 11.15 Erfaringer fra bistand til hjelpemidler gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner
11.15 – 11.30  Introduksjon til The Market Shaping Approach
11.30 – 11.50  Spørsmål og diskusjon
11.50 – 12.00  Avsluttende bemerkninger

 

Velkommen!