Gjennomgang av egenandeler for sivilt samfunn

Norad inviterer sivilt samfunn og andre interesserte til diskusjonsmøte om egenandeler for sivilt samfunn.

Norad gjør en gjennomgang av ordningen med egenandeler på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

For å vurdere om innretning med egenandel er godt nok tilpasset dagens utfordringer og muligheter for å nå bærekraftsmålene, ønsker Norad innspill fra sivilt samfunn.

Innspill må sendes Norad skriftlig innen 29. mars. Se hvordan innspillene skal utformes her: Innspill ønskes: Gjennomgang av egenandeler for sivilt samfunn

11. april inviterer Norad til videre dialog med sivilt samfunn. På møtet vil Norad presentere innspillene som er kommet innen fristen. Dette blir en mulighet for norske organisasjoner til å komme med refleksjoner og delta i diskusjonen rundt egenandelen.

Program:

13.00. Velkommen og innledning ved Avdelingsdirektør Wenche Fone.

13.10. Innspill og kommentarer fra organisasjoner.

  • Digni – Kåre Eriksen
  • Strømmestiftelsen – Tina Sødal
  • Care – TBD
  • Tax Justice Network – Sigrid Klæboe Jacobsen

13.50. Innspill og diskusjon

13.25 Oppsummering og veien videre.

13:30 Slutt