Evalueringsseminar: Uklare roller gir uklare resultater

Lansering av evalueringsavdelingens årsrapport.
7 jun. 2019

7:00 - 8:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Et hovedfunn i evalueringsavdelingens årsrapport for 2018/19 er at det er uklarhet i forståelsen av roller og ansvar i bistandsforvaltningen.

Både endringer i hvordan bistanden gjennomføres og usikkerhet om organiseringen bidrar til dette. Konsekvensen er uklarhet om hvilke resultater som oppnås av den norske bistandsinnsatsen.

Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe legger frem årsrapporten på lanseringen. 

Deretter følger debatt om hva som kan gjøres for å redusere uklarhetene og øke forutsetningene for å oppnå gode resultater. Her deltar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (tbd), generalsekretærene Birgitte Lange (Redd Barna) og Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp), utviklingspolitisk rådgiver Catharina Bu i Agenda og Fredrik Magnussen fra Civita.

Møteleder er Eva Bratholm.

Det blir frokostservering fra 8.30.