BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190813T070000 DTEND:20190813T081500 DTSTAMP:20240717T103556 LOCATION:Thon Hotel Arendal, Friergangen 1, 4836 Arendal, Norway X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
 
Fornybar energi er et område hvor Norge markerer seg med verdensledende kompetanse, samtidig som vi kan bidra med viktig kunnskap og kompetanse til utviklingsland. Norge har også den mest aktive klyngen i Norden av kommersielle selskaper som satser på fornybar energi i utviklingsland.
 
I dette seminaret på Arendalsuka 2019 vil vi belyse, debattere og dele konkrete eksempler på hvordan norsk energisatsning kan bidra til å stanse nye kullkraftverk i utviklingsland.
 
Frokostseminaret er et samarbeid mellom Multiconsult, Norfund, Zero, Solenergiklyngen, Norad, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norwegian-African Business Association (NABA).
Medvirkende
Bakgrunn
Gjennom Granavold-erklæringen fastslår regjeringen at den vil «gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull».
 
Tilgang til energi er en forutsetning for næringsutvikling i utviklingsland og skaper nye muligheter både på individ- og samfunnsnivå. Norges egen utvikling til et industrialisert velferdssamfunn har i stor grad vært bygget på landets betydelige energi ressurser. En utfordring er at selv om fornybar energi har falt enormt i kostnad, bygges det stadig nye kullkraftverk i utviklingsland.
 
Servering av frukt og kaffe/te fra klokken 08:30. Programmet begynner klokken 09:00.

Arendalsuka: Kan norsk energisatsning stanse kullkraftverk i utviklingsland?

SUMMARY:Arendalsuka: Kan norsk energisatsning stanse kullkraftverk i utviklingsland? END:VEVENT END:VCALENDAR