BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190813T063000 DTEND:20190813T080000 DTSTAMP:20220817T034710 LOCATION:Bærekraftshuset i Torvgata 7, Torvgaten 7, 4836 Arendal X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Vi ser på havets betydning for å nå klimamålene og bærekraftsmålene og kobler havagendaen mot utviklingsagendaen.
 
Havet har stor betydning for matsikkerhet, arbeidsplasser og bærekraftige lokalsamfunn, klima, naturmangfold, energi – med andre ord stor betydning for menneskers levekår. Det gjelder også i utviklingsland. 
 
Norge har en global lederrolle og statsministeren leder høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi hvor formålet er å kombinere vern, produksjon og velstand. Men selv om havet stiger på den globale politiske agendaen: hvilken plass har havet på den globale utviklingsagendaen?
 
Under Arendalsuka ønsker vi å bringe denne viktige debatten til et bredere norsk publikum. Vi har invitert statsminister Erna Solberg, FNs spesialutsending for hav, Peter Thomson, statsråd og partileder Kjell Ingolf Ropstad, havforskningsdirektør Sissel Rogne og Norads direktør Jon Lomøy for å snakke sammen:
 
Hva er nødvendig for å gjøre havet til en kilde til bærekraftig utvikling? Hvordan kan havet bidra til å nå bærekraftsmålene? Hvordan kan vi stoppe ødeleggelsene av havet og bygge opp havets ressurser? Hvordan kan vi sikre at havets rikdom bidrar til de menneskene og samfunnene som trenger det mest? Og hvilke bidrag kan Norge gi?
 
Seminaret foregår på engelsk. Frokost blir servert til de som deltar i Arendal. 
 

Arendalsuka: Hav for utvikling

SUMMARY:Arendalsuka: Hav for utvikling END:VEVENT END:VCALENDAR