BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190813T143000 DTEND:20190813T160000 DTSTAMP:20240617T205030 LOCATION:Arendalsuka, Teaterplassen 2, 4801 Arendal X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Sårbare stater er et fokusområde for norsk bistand, men hvordan hjelper man best stater som ser ut til å mangle det meste? De har lav administrativ kapasitet, sliter med stor fattigdom og fremtidige klimatilpasninger.

Skal de klare å sikre innbyggernes basisbehov som trygghet, helsetilbud og utdanning må de derfor enten gjøre seg avhengige av bistand eller øke sine egen inntekter gjennom etablering av bedre systemer for innkreving av skatt.
 
Bistand vil være en del av løsningen, men kun en del. Årsaken er at bistand uten en statsbyggingskomponent som bidrar til at statens egne inntekter øker, kun fører til en ting; at sårbare stater holdes i live ved kunstig, internasjonalt åndedrett.
 
Effektiv og legitim skattlegging og forvaltning av naturressurser, er dermed nødvendige forutsetninger for å utvikle bærekraftige stater og samfunn.
 
I sammenheng med Norges fokus på sårbare stater og Norads Skatt for utvikling-program, inviterer SkattJakt-nettverket (NUPI, CMI og Tax Justice Network – Norge) til en samtale om Norges rolle som bidragsyter i sårbare stater.
 
Fokuset skal spesielt dreie seg om skatt og skattebistand som en nøkkel til statsbygging i sårbare stater.
 
Medvirkende

Arendalsuka: Skatt, statsbygging og sårbare stater

SUMMARY:Arendalsuka: Skatt, statsbygging og sårbare stater END:VEVENT END:VCALENDAR