BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20180322T080000 DTEND:20180322T091500 DTSTAMP:20220817T053302 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Bistanden til Tanzania, ikke minst i form av budsjettstøtte, har bidratt til fremgang på prioriterte områder, særlig innen grunnutdanning og infrastruktur. Det har også vært fremskritt på styresettsområdet, selv om betydelige utfordringer gjenstår.

Kvaliteten på dialogen og samarbeidet mellom myndighetene og giverne er imidlertid redusert de senere årene, ikke minst pga. en finansskandale i 2014. Dette er noe av det som kommer fram i synteserapporten om evaluering av bistand til Tanzania.

Evalueringsavdelingen inviterer til seminar og debatt om hvilke lærdommer vi kan trekke ut fra studien.

Evalueringsavdelingens synteserapporter – Country Evaluation Briefs – presenterer relevant kunnskap om norske og internasjonale giveres bistandsinnsats i norske partnerland. Rapportene skal også identifisere områder der det er behov for mer kunnskap.

Innleder på seminaret vil være Reza Lahidji fra Particip/Menon, som har skrevet rapporten. Norad-direktør og tidligere Tanzania-ambassadør Jon Lomøy; tidligere Tanzania-ambassadør og Norad-nestleder Ingunn Klepsvik vil kommentere.

Innledningene vil bli etterfulgt av en paneldebatt.

Presentasjon av rapporten vil foregå på engelsk, resten av seminaret på norsk.

Tanzania: Fra bistandsyndling til bærekraftig stat?

SUMMARY:Tanzania: Fra bistandsyndling til bærekraftig stat? END:VEVENT END:VCALENDAR