BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20180426T070000 DTEND:20180426T083000 DTSTAMP:20240617T181857 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Skatteplikt bestemmes av ulike regelsett avhengig av skattebetalers tilknytting til vertsland. Ved å utnytte skatteavtaler og ulike lands internrett kan en utenlandsk investor oppnå store skattebesparelser. Det hevdes ofte at ugunstige skatteavtaler hindrer innenlands mobilisering av skatteinntekter i utviklingsland.

Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en studie for å kartlegge hvordan Norges skatteavtaler med lavinntektsland påvirker partnerlandenes skatteinntekter. Med utgangspunkt i studien vil seminaret drøfte hvilke lærdommer som kan trekkes for å styrke utviklingslandenes stilling. I dette ligger forståelse av at utviklingslandenes evne til å øke sine skatteinntekter for å finansiere sin utvikling er bestemt av samspill mellom ulike regelsett.

Innledninger og kommentarer ved:

Frokost vil serveres fra kl. 08:30.

Skatt og utvikling

SUMMARY:Skatt og utvikling END:VEVENT END:VCALENDAR