Skatt og utvikling

Hvordan påvirker skatteavtaler mobilisering av skatteinntekter i utviklingsland?
26 apr. 2018

7:00 - 8:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret, 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Skatteplikt bestemmes av ulike regelsett avhengig av skattebetalers tilknytting til vertsland. Ved å utnytte skatteavtaler og ulike lands internrett kan en utenlandsk investor oppnå store skattebesparelser. Det hevdes ofte at ugunstige skatteavtaler hindrer innenlands mobilisering av skatteinntekter i utviklingsland.

Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en studie for å kartlegge hvordan Norges skatteavtaler med lavinntektsland påvirker partnerlandenes skatteinntekter. Med utgangspunkt i studien vil seminaret drøfte hvilke lærdommer som kan trekkes for å styrke utviklingslandenes stilling. I dette ligger forståelse av at utviklingslandenes evne til å øke sine skatteinntekter for å finansiere sin utvikling er bestemt av samspill mellom ulike regelsett.

Innledninger og kommentarer ved:

  • Olav Lundstøl, fagdirektør, Skatt for utvikling, Norad
  • Balbir Singh, seniorrådgiver/prosjektleder, Evalueringsavdelingen, Norad
  • Stig Sollund, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet
  • Linn Anker-Sørensen, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Frokost vil serveres fra kl. 08:30.