NY DATO: Resultatorientering i bistandsforvaltningen

Evalueringsavdelingen inviterer til frokostseminar om ny evalueringsrapport.

Regjeringen har flere ganger understreket viktigheten av at bistanden er kunnskapsbasert og effektiv. Mål- og resultatstyring er et av de viktigste virkemidlene for å få dette til. Nå foreligger en evaluering av hvor vellykket dette er.

  • Rob Loyd, fra det britiske konsulentselskapet ITAD presenterer funnene fra evalueringen.
  • Utviklingsminister Nikolai Astrup, direktør Hilde Singsaas i Direktorat for økonomistyring, generalsekretær Gry Larsen i Care og Norads direktør Jon Lomøy kommenterer funnene.

For å få full oversikt over antall deltakere, ber vi alle som allerede er påmeldt om å melde seg på nytt. Vi beklager datoendringen, men håper likevel at så mange som mulig fortsatt kan komme. 

Frokostservering fra kl. 08.30.