Norad Policy Forum: Bruk av kontantoverføringer som del av 2030-agendaen

Hvilken betydning har direkte kontantoverføringer og sosiale sikkerhetsnett for å nå bærekraftsmål 1, å utrydde all fattigdom?
3 mai. 2018

7:30 - 9:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etg.

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Påmeldingsfrist 2. mai klokken 12.00. Seminaret vil foregå på engelsk.

Bærekraftsmål 1 er å utrydde alle former for fattigdom i hele verden. Global fattigdom har sunket raskt i løpet av de siste tiårene. Flere faktorer peker imidlertid på en nedgang, eller til og med tilbakegang, av denne trenden. Prognoser fra FN anslår at nær 35 prosent av befolkningen i minst utviklede land vil leve i ekstrem fattigdom i 2030. Denne prognosen er basert på høy vekst uten omfordeling.

Antall utviklingsland som har sosiale sikkerhetsnett har doblet seg siste to tiårene, fra 72 til 149 land. Det betyr at nesten hvert utviklingsland har en eller flere sosiale velferdsordninger for å bedre liv og levebrød blant fattige og sårbare deler av befolkningen. Likevel mangler rundt 55 prosent av verdens fattige fortsatt beskyttelse av sosiale sikkerhetsnett, særlig i lavinntektsland og i urbane områder.

Mål 1.3 under bærekraftsmål 1 er å innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare. At ingen skal utelates gjelder alle 17 bærekraftsmål. Sosiale velferdsordninger, inkludert kontantoverføringer, er et verktøy som er relevant for alle de 17 bærekraftsmålene.

I dette forumet vil vi utforske muligheter og utfordringer ved sosiale sikkerhetsnett, med fokus på kontantoverføringer. Nøkkelspørsmål som vil berøres, er:

  • Bør kontantoverføringer være et prioritert verktøy i arbeidet med å nå bærekraftsmål 1 og spesielt de som er utelatt fra å ta del i økonomisk utvikling?
  • Hvilke modaliteter er bedre og hvorfor: universell dekning blant visse befolkningsgrupper, eller målrettede ordninger ut fra behov på hushold- og individnivå? Bør det være betingelser knyttet til å motta verdioverføringen eller ikke?
  • Hvordan kan land dekke sine kostnader for sosiale sikkerhetsnett på et nivå som forespeilet under bærekraftsmål 1? Hvilken rolle bør bistandspartnere spille?

Følgende innledere vil holde innlegg, før vi åpner for debatt:

Stephen Kidd, leder av stiftelsen Development Pathways, Storbritannia
Trine Lunde, utviklingsøkonom, Utenriksdepartementet (tidligere i FNs utviklingsprogram (UNDP) i Tanzania, underdirektør i Norad)
Karl Ove (Kalle) Moene, professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 

Velkommen!