BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20180621T081500 DTEND:20180621T101500 DTSTAMP:20220817T042724 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Sivilt samfunn spiller en nøkkelrolle for å nå bærekraftsmålene og er en helt sentral aktør i norsk bistand. Derfor har Norad utviklet nye prinsipper for sivilsamfunnsstøtten som forvaltes av Norad.

De syv prinsippene er bærekraft, inkludering, partnerskap, legitimitet, ansvarlighet, kostnadseffektivitet og kontekstsensitivitet. Alt om prinsippene på norad.no/prinsipper.

Prinsippene innebærer ikke nye krav, men de vil kunne medføre endringer i Norads regelverk, vurderingsverktøy og utlysninger for sivilsamfunnsstøtten, slik at disse i enda større grad støtter opp om prioriteringene. Lanseringsseminaret blir en første mulighet til å diskutere hva de nye prinsippene kan bety for sivilsamfunnsstøtten i årene framover.

Program

Kl. 10.15-10.30: Registrering og enkel servering

Kl. 10.30-11.00: Innledninger ved Norad og Utenriksdepartementet 

Kl. 11.00-12.15: Veien videre med de nye prinsippene

Lansering Norads prinsipper for sivilt samfunn

SUMMARY:Lansering Norads prinsipper for sivilt samfunn END:VEVENT END:VCALENDAR