Lansering: Norads nye prinsipper for sivilt samfunn

Bli med på første mulighet til å diskutere de nye prinsippene for støtte til sivilt samfunn.
21 jun. 2018

8:15 - 10:15

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret i 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Sivilt samfunn spiller en nøkkelrolle for å nå bærekraftsmålene og er en helt sentral aktør i norsk bistand. Derfor har Norad utviklet nye prinsipper for sivilsamfunnsstøtten som forvaltes av Norad.

De syv prinsippene er bærekraft, inkludering, partnerskap, legitimitet, ansvarlighet, kostnadseffektivitet og kontekstsensitivitet. Alt om prinsippene på norad.no/prinsipper.

Prinsippene innebærer ikke nye krav, men de vil kunne medføre endringer i Norads regelverk, vurderingsverktøy og utlysninger for sivilsamfunnsstøtten, slik at disse i enda større grad støtter opp om prioriteringene. Lanseringsseminaret blir en første mulighet til å diskutere hva de nye prinsippene kan bety for sivilsamfunnsstøtten i årene framover.

Program

Kl. 10.15-10.30: Registrering og enkel servering

Kl. 10.30-11.00: Innledninger ved Norad og Utenriksdepartementet 

 • Velkommen ved Norads direktør Jon Lomøy
 • Sivilt samfunn i norsk utviklings- og utenrikspolitikk ved utviklingsminister Nikolai Astrup 
 • De nye prinsippene: Vurderinger og valg ved Ida-Eline Engh, prosjektleder for prinsipparbeidet i Norads avdeling for sivilt samfunn

Kl. 11.00-12.15: Veien videre med de nye prinsippene

 • Hva betyr de nye prinsippene for Norads sivilsamfunnsstøtte? ved Wenche Fone, avdelingsdirektør, avdeling for sivilt samfunn i Norad

 • Tre sivilsamfunnsorganisasjoner om betydningen av de nye prinsippene for deres videre arbeid og forventninger til Norad
  • Norsk Folkehjelp ved Beate Thoresen 
  • Regnskogfondet ved Øyvind Eggen 
  • Redd Barna ved Nora Ingdal 

 • Kaffepåfyll etterfulgt plenumsdiskusjon. Ledet av fagdirektør Hildegunn Tobiassen i avdeling for sivilt samfunn i Norad

 • Oppsummering ved Wenche Fone