Informasjonsmøte om LIKE

Norad inviterer til informasjonsmøte om Likestilling for utvikling.

Likestilling for utvikling (LIKE) er et program for institusjonssamarbeid på myndighetsnivå, der formålet er å dele norske erfaringer og kunnskap om politikk og virkemidler for økt likestilling.

Programmet ble lansert i UDs handlingsplan Frihet, makt og muligheter (2016-2020) i 2016.

LIKE er under etablering, og foreløpig har norske myndigheter dialog med myndighetene i to land, Nepal og Etiopia, om å inngå samarbeid og programavtaler.

Norad har registrert stor interesse hos norske sivilsamfunnsorganisasjoner for å vite mer om status for LIKE, blant annet i møter med politisk ledelse i Utenriksdepartementet. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte om programmet, hvor det også blir mulighet til å møte de norske institusjonene som inngår i samarbeidet per nå.

  • Mer om programmet: LIKE