Hvordan få til bedre samarbeid mellom sivilt samfunn og forskere?

Fordeler og utfordringer.
20 jun. 2018

8:00 - 9:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etg.

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Godt samarbeid mellom sivilsamfunn og forskningsmiljøer kan styrke læringen om hva som virker bra og mindre bra innen bistanden.

Den nye forskningsstrategien for utenrikstjenesten og Norad for 2017-2024 peker da også på behov for økt bruk av forskningsbasert kunnskap innen bistand. Likevel kan det være utfordringer med å få slikt samarbeid på plass.

Seminaret ser på noen erfaringer med samarbeid mellom sivilt samfunn og forskere, som bakgrunn for diskusjon.

10:00 Velkommen ved avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad

10:05 Styrking av samarbeid mellom forskere og sivilt samfunn, ved underdirektør Solbjørg Sjøveian i Norad

10:15 Ulike samarbeidsformer med sivilt samfunn, ved Stine Hellum Braathen, SINTEF

10:30 Langtidssamarbeid med forskere - fordeler og utfordringer, ved Morten Eriksen, Atlas-alliansen

10:40 Visjon 2030 Innovasjonsprosjekt: samarbeid mellom FAFO og Strømmestiftelsen, ved Anne Kielland, FAFO og Anne Breivik, Strømmestiftelsen

10:50 I’m Learning - noen erfaringer fra samarbeid mellom UiO og Redd Barna, ved Sine Christensen og Ann Margaret Pedersen, Redd Barna

11:00 Spørsmål og diskusjon (ledet av Svein Bæra, fagdirektør for forskning i Utenriksdepartement

11:30 Slutt