Hvordan bidrar FN og sivilsamfunnet til "Leave No One Behind"?

Hvordan bidrar FN og sivilsamfunnsorganisasjoner til å bidra til bærekraftige og inkluderende samfunn?
26 okt. 2018

7:00 - 9:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Bærekraftsmålene og løftet om å ‘Leave No One Behind’ forplikter oss alle til å jobbe for en inkluderende utvikling. Norad, Redd Barna og Atlas-alliansen inviterer til seminar om hvordan FN og sivilsamfunnet arbeider med dette løftet om å ikke etterlate noen.

Har løftet innvirket på organisasjonenes arbeid? Og hvilke krav til inkludering av og resultater for de mest marginaliserte stiller norske myndigheter til dem som mottar norsk bistand?

Program

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-organisasjoner presenterer sitt arbeid, og et panel bestående av representanter fra Norad og eksterne eksperter kommenterer og stiller spørsmål.

Introduksjon ved Jon Lomøy, direktør for Norad

I panelet:

 • Wenche Fone, avdelingsdirektør, sivilt samfunn, Norad
 • Ann-Marit Sæbønes, konsulent og ekspert på inkludering
 • Anne Kielland, forsker, Fafo

Deltakende sivilsamfunnsorganisasjoner:

 • Redd Barna, ved Nora Ingdal, leder for programkvalitet
 • Atlas-alliansen, ved Morten Eriksen, daglig leder
 • Utviklingsfondet, ved Lene Bakker, programrådgiver
 • Norsk Folkehjelp, ved Beate Thoresen, seniorrådgiver
 • Regnskogfondet, ved Susan Fay Kelly, seniorrådgiver
 • UNDP Oslo Governance Centre, ved Alexandra Wilde, seniorrådgiver

Deltakende FN-organisasjoner:

 • UNICEF Norge, ved Kim Noguera Gabrielli, direktør for barns rettigheter og bærekraft
 • FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (for UN Women), ved Gro Lindstad, daglig leder

Ordstyrer: Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn, Redd Barna

Dørene åpner 08:45.