Frukostmøte: Frå rike onkler til ekte partnarar?

Evaluering av norsk bistand til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland gjennom norske organisasjonar.
31 jan. 2018

8:00 - 9:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret, 5 etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Enkel frukostservering frå kl. 0830. Møtet starter presis.

Ei ny evaluering finn at bistand til sivilt samfunn gjennom norske organisasjonar oppnår gode resultat, men at berekrafta av slik støtta er svak. Evalueringa stiller og spørsmål ved meirverdien av å bruke norske organisasjonar i slik bistand.

Evalueringsavdelinga i Norad inviterer til debatt og dialog om rapporten From Donors to Partners? Evaluation of Norwegian support to strengthen Civil Society in Developing Countries through Norwegian Civil Society Organisations.

Program

08:30-09:00:    Servering av enkel frukost

09:00-10:30:   

 • Velkommen ved Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør, evalueringsavdelinga i Norad

 • Frå rike onkler til ekte partnarar? Presentasjon av hovudfunn i evalueringsrapporten
  ved Elling N. Tjønneland, Chr. Michelsens Institutt (CMI), teamleiar for evalueringa

 • Presentasjon av evalueringsavdelinga sine tilrådingar på bakgrunn av rapporten
  ved Siv J. Lillestøl, underdirektør, evalueringsavdelinga i Norad

 • Meirverdi og berekraft i sivilsamfunnsstøtta.
  Paneldiskusjon og spørsmål/innlegg frå salen

  • Wenche Fone, avdelingsdirektør, avdeling for sivilt samfunn, Norad

  • Elling N. Tjønneland, CMI

  • Øyvind Eggen, Civita

  • Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet

  • Lillian Prestegard, evalueringsavdelinga i Norad

Ordstyrar: Per Øyvind Bastøe, evalueringsavdelinga i Norad

Vi håper på god deltagelse og god debatt.

Velkommen!