Ny utdanningsrapport fra Verdensbanken

Rapporten «Facing Forward: Schooling for Learning in Africa» er en oppfølger til World Development Report “Learning to Realize education’s promise”. Den har fokus på land i Afrika Sør for Sahara.
3 mai. 2018

10:30 - 12:40

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Rapporten kommer med forslag til implementeringsstrategier for å oppnå læring for alle samtidig som en øker tilgang og gjennomføring i grunnskolen.

Bakgrunn

617 millioner barn, eller omtrent 6 av 10 i grunnskolealder, oppnår ikke grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk.

De fleste av disse går i skolen men lærer lite eller ingenting. Denne læringskrisen har nylig blitt omtalt i en rapport fra UNESCO Institute of Statistics og World Development Rapporten for 2018. Mens disse og annet arbeid skisserer omfattende utfordringer i å nå SDG4, tilbyr «Facing Forward: Schooling for Learning in Africa» en grundigere analyse av utfordringen i Afrika spesielt.

Rapporten gir ett rammeverk for å omsette forskning og viten til effektiv levering av utdanning i lav- og mellominntektsland.

Rapporten skisserer strategier for å oppnå grunnutdanning av god kvalitet i Afrika Sør for Sahara. Forfatterne tar for seg læringskrisen og fremtidige utsikter, og fremhever sosiale forskjeller (equity) som en av de største utfordringene for regionen. Rapporten fokuserer spesielt på lærere, samt institusjonell kapasitet og gir evidens-baserte anbefalinger. Anbefalingene i rapporten er basert på nye dataanalyser og funn. Gitt viktigheter av å bedre kvaliteten på utdanningen i Afrika Sør for Sahara, er dette en svært sentral rapport.  

Program

12:30 – 13:00
Registrering og kaffe

13:00 – 13:05
Jon Lomøy (Direktør, Norad) ønsker velkommen

13:05 - 13:15
Innledning Nikolai Astrup (Utviklingsminister)

13:15 – 13:45
Presentasjon av rapporten Facing Forward: Schooling for Learning in Africa,

  • Sajitha Bashir (Education Sector Manager for Eastern and Southern Africa, Verdensbanken)
  • Marlaine Lockheed (Visiting Lecturer Woodrow Wilson School, Princeton University).

13:45 – 14:40
Paneldiskusjon: (paneldeltakerne holder innledning etterfulgt av spørsmål fra ordstyrer og fra salen).

  • Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyret i Utdanningsforbundet
  • Nora Ingdal, leder, programkvalitet, Redd Barna
  • Jon Lauglo, Professor Emeritus, Universitetet i Oslo
  • Gerd Hanne Fosen, fagdirektør, utdanningsseksjonen, Norad

Ordstyrer: Camilla Fossberg, underdirektør, Utdanningsseksjonen, Norad