Universell tilgang til prevensjonsmidler og familieplanlegging

I anledning Verdens prevensjonsdag 26. september inviterer Sex og Politikk i samarbeid med Norad til et miniseminar.

Bruk av prevensjonsmidler og familieplanlegging sparer liv. Dette er blant de mest vellykkede fremskrittene i folkehelsen de siste 60 årene. Tross fremgangen, har fortsatt hele 214 millioner kvinner og jenter som ønsker å bruke prevensjon, ikke tilgang til prevensjonsmidler. 

Estimater viser at ekstra investeringer på 548 millioner dollar er nødvendig for å dekke dette behovet. Et av FNs bærekraftsmål er å oppnå universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse inklusive familieplanlegging innen 2030. Hvordan når vi dette målet? Hvilke roller kan givere, regjeringer og andre aktører spille?

Norad og Sex og Politikk ønsker deg velkommen til å delta i å diskutere disse utfordringene på verdens prevensjonsdag 26. september. Det blit presentasjoner og paneldiskusjon av AMODEFA Family Planning Association Mosambik (IPPF), internasjonale eksperter, representanter fra Utenriksdepartementet og Norad.

Seminaret holdes på engelsk. 

Ettbarnsmoren Hilda Songwe (19) i Malawi går på skolen igjen takket være prevensjon
Prevensjon for en fremtid
- Uten prevensjon har vi mange uønskede graviditeter. Men på grunn av ny teknologi og prevensjon kan jeg nå planlegge å få barn med mellomrom. Dermed kan jeg gå tilbake til skolen, sier ettbarnsmoren Hilda Songwe (19), fra Muloza i Malawi. Over 200 millioner jenter og kvinner i utviklingsland som ikke ønsker å bli gravide, mangler tilgang på prevensjon.