BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20170814T104500 DTEND:20170814T120000 DTSTAMP:20230929T144459 LOCATION:MS Sandnes, Batterikaien, Langbryggen, Arendal X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Den ferske rapporten Rising to the Challenge - Results of Norwegian aid to Education 2013-2016 oppsummerer hva som er oppnådd ved hjelp av norske bistandsmidler til utdanning siden regjeringen presenterte sine ambisjoner for utdanningsbistand i Stortingsmelding 25: Utdanning for utvikling (2013-2014) .

Utdanning er en viktig nøkkel til å redusere global fattigdom. Norge bidrar med bistandsmidler og internasjonalt pådriverarbeid, men fortsatt gjenstår mye.

Globalt står 61 millioner barn i grunnskolealder uten tilgang til skole, og mange av dem som går på skolen, lærer likevel ikke å lese og skrive. Hva bør Norges rolle være framover?

Medvirkende:

Ordstyrer: Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør, Norad

Utdanningsbistand: Hva er oppnådd og hva bør gjøres videre?

SUMMARY:Utdanningsbistand: Hva er oppnådd og hva bør gjøres videre? END:VEVENT END:VCALENDAR