Utdanningsbistand: Hva er oppnådd og hva bør gjøres videre?

Utenriksminister Børge Brende presenterer ny utdanningsrapport på Arendalsuka.
14 aug. 2017

10:45 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

MS Sandnes
Arendalsuka

Batterikaien, Langbryggen, Arendal

Veibeskrivelse (google)

Den ferske rapporten Rising to the Challenge - Results of Norwegian aid to Education 2013-2016 oppsummerer hva som er oppnådd ved hjelp av norske bistandsmidler til utdanning siden regjeringen presenterte sine ambisjoner for utdanningsbistand i Stortingsmelding 25: Utdanning for utvikling (2013-2014) .

Utdanning er en viktig nøkkel til å redusere global fattigdom. Norge bidrar med bistandsmidler og internasjonalt pådriverarbeid, men fortsatt gjenstår mye.

Globalt står 61 millioner barn i grunnskolealder uten tilgang til skole, og mange av dem som går på skolen, lærer likevel ikke å lese og skrive. Hva bør Norges rolle være framover?

Medvirkende:
  • Børge Brende, utenriksminister
  • Tove Wang, generalsekretær, Redd Barna
  • Jon Lomøy, direktør, Norad

Ordstyrer: Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør, Norad